Virtuální trénink pro průmyslové aplikace v oblasti bezpečnosti a první pomoci

Jsme specialisté na výcvik ve virtuální realitě. Máme simulátory, které jsou v souladu s platnými předpisy a poskytujeme samotné techniky i celé simulátory. Nabízíme standardizované balíčky, ale taky je přizpůsobíme na míru tak,  aby splnili vaše specifické potřeby v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Každý modul trvá maximálně 30 minut.

Proces učení je navržen tak, aby byl srozumitelný a snadno pochopitelný.

Vhodný pro všechny věkové kategorie, začátečníky i pokročilé. S jednoduchým ovládáním.

Všechny kroky a chyby jsou vysvětleny. K dispozici je mnoho jazykových mutací.

Rozvíjejte a zdokonalujte své profesní dovednosti pomocí výcviku ve virtuální realitě a zajistěte dodržování mezinárodních standardů ISO a dalších.

Tento komplexní balíček výcviku ve virtuální realitě zahrnuje širokou škálu modulů:

 • Elektrotechnická bezpečnost
 • Práce ve výškách
 • Požární bezpečnost (hala)
 • Požární bezpečnost (kancelář)
 • Lockout Tagout (LOTO)
 • Vstup do uzavřeného prostoru
 • Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Vazač a jeřábník
 • Bezpečnost údržby (potrubí a kyseliny)
 • Posouzení nebezpečí pádu stropu v podzemí
 • Příprava nákladního vozidla na jízdu
 • Dopravní nehoda s nebezpečným nákladem
 • Bezpečnost na pracovišti
 • Lešení (školení pro montáž lešení s klínovým zámkem)
 • Celkové vzplanutí (Flashover)
 • Prostředky osobní ochrany
 • První pomoc

Každý modul výcviku ve virtuální realitě nabízí tři režimy: Studium, Trénink a Zkouška, které zajišťují komplexní a postupné řízení všech činností ve virtuální realitě.

Jednotlivé moduly

ELEKTROTECHNICKÁ BEZPEČNOST

Školení začne převzetím a podepsáním pracovního povolení a nasazením potřebných OOPP. Poté si vyzvednete nářadí potřebné pro daný úkol a na vozíku je dopravíte na místo úkolu.
Následně zajistíte správný postup pro bezpečné odpojení článku. To zahrnuje umístění výstražných značek, kontrolu napětí, vypnutí zařízení po částech a použití vhodných klíčů a nástrojů. Po vypnutí použijete speciální vozík k vytažení článku a jeho odvezení z kontejneru.

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Trénink začíná u skladiště ropy v poušti. Připravíte se na práci ve výšce, budete komunikovat s kolegou, vyznačíte prostor, umístíte výstražné značky, vyzvednete nářadí, zkontrolujete a nasadíte si bezpečný postroj.
Poté vylezete na konstrukci pomocí zachycovače pádu a zajistíte všechna bezpečnostní opatření při lezení. Při setkání s různými situacemi na cestě budete muset měnit své metody.
Nakonec budete komunikovat s kolegy, abyste zajistili jejich bezpečnost a zastavili případné nebezpečí.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (HALA)

Ve VR simulátoru si projdete všechna protipožární opatření a prostudujete si je: evakuační plán, požární východy, tlačítka požárního poplachu, hasicí přístroje.
Poté se dostanete do situace, kdy začne hořet. Budete muset okamžitě přerušit práci a telefonicky zavolat hasiče, provést evakuaci podle evakuačního plánu, zapnout ruční požární poplach, postupovat po únikových cestách podle značek a použít hasicí přístroj v souladu s provozním řádem.
Simulace se odehrává v dílně.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (KANCELÁŘ)

Ve VR simulátoru si projdete všechna protipožární opatření a prostudujete si je: evakuační plán, požární východy, tlačítka požárního poplachu, hasicí přístroje.
Poté se dostanete do situace požáru. Budete muset okamžitě přerušit práci a telefonicky zavolat hasiče, provést evakuaci podle evakuačního plánu, zapnout ruční požární poplach, postupovat po únikových cestách podle značek a použít hasicí přístroj v souladu s provozním řádem.
Simulace se odehrává v kancelářské budově.

LOCKOUT TAGOUT

Školení začíná kontrolním seznamem pracovního povolení a přístupem k uzamykací stanici pomocí hlavního klíče.
Poté si připravíte elektrické čerpadlo, zkontrolujete, zda je vypnuté a zahájíte proces lockout tagout. Podle schématu a značek na potrubí se budete pohybovat v budově, blokovat a kontrolovat tlak v potrubí, dokud nebude potřebná část potrubí bezpečně odpojena pomocí zámků a štítků.
Nakonec přinesete a uzamknete všechny klíče v uzamykací stanici a předáte hlavní klíč svému nadřízenému.

VSTUP DO UZAVŘENÉHO PROSTORU

Při tomto se musíte připravit na vstup do uzavřeného prostoru. Hodnocení probíhá v prázdné nádrži na olej. Školení začíná umístěním výstražných značek, zajištěním plynové zkoušky s příslušným vybavením a uzamčením a označením všech zařízení připojených k uzavřenému prostoru. Poté budete muset zorganizovat větrání uzavřeného prostoru a domluvit se s kolegy na stanovení rolí pozorovatelů a jističů.
Poté si nasadíte postroj, připojíte jej a zkontrolujete vysílačku.

PRÁCE V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Začnete předložením svých přístupových dokladů nadřízenému. Poté si obléknete osobní ochranné prostředky a zkontroluje veškeré nářadí. Naše školení VR poskytuje náhodná poškození na vybavení, což činí školení jedinečným.
Poté označíte páskou bezpečnostní perimetr a umístí výstražné značky. Také provedete analýzu plynovzdušného prostředí; odstraníte z místa všechna výbušná a hořlavá zařízení.

VAZAČ A JEŘÁBNÍK

Školení probíhá uvnitř velkého průmyslového skladu. Budete si muset vzít a přečíst pracovní povolení, porozumět podrobnostem a způsobu zavěšení pro daný úkol.
Poté nastavíte výstražné značky a pásku perimetru.
Dalším krokem bude identifikace poškozeného nářadí, jeho uložení do krabice a následné nalezení vhodného vybavení, které budete potřebovat.
Dalšími kroky bude kontrola háku s kočičí hlavou, podrobný postup zavěšení a přesun velkého balíku plechů na požadované místo.

BEZPEČNOST ÚDRŽBY (POTRUBÍ A KYSELINY)

Školení začíná v kontrolní místnosti, kde si oblékáte OOPP na ochranu před chemikáliemi.
Budete muset přečíst schéma potrubí, abyste mohli vypnout čerpadla a uzavřít správné ventily. Ve strojovně provedete ruční postupy blokování a označování potrubí, které se podílí na údržbě.
Poté uvolníte zbytkový tlak v potrubí a budete jej kontrolovat pomocí tlakoměrů. Nakonec odstraníte chemikálie z podlahy.

POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROPU V PODZEMÍ

Školení začíná v podzemí. Vezmete si nástroj pro škálování hornin a vyjdete ven.
Při postupu na pracovišti musíte cestou najít všechny uvolněné skály nebo nebezpečí pádu.
Když najdete nebezpečí, které nemůžete sami odstranit, zabarikádujete tunel.
Když se dostanete na skalní stěnu tunelu, budete hledat nebezpečí pomocí čelovky, protože v místě odstřelu není světlo.
Nebezpečí jsou rozmístěna náhodně, aby se vytvořil jedinečný zážitek z učení.

PŘÍPRAVA NÁKLADNÍHO VOZIDLA NA JÍZDU

Školení začíná v místnosti, kde dostanete dokumenty, abyste se mohli začít připravovat na řízení.
Přistoupíte k vozidlu a provedete běžnou kontrolu včetně hladiny oleje a chladicí kapaliny, kol, značek, osobních ochranných pomůcek řidiče, všech typů světel, netěsností, spojky, motoru atd.
Pro dokončení úkolu budete muset projít všechny body kontrolního seznamu. Při tréninku a zkoušce budou možné problémy losovány, aby byl každý
případ jedinečný.

DOPRAVNÍ NEHODA S NEBEZPEČNÝM NÁKLADEM

Školení začíná poté, co do vašeho vozidla narazí následující vozidlo.
Vypnete motor, vyjdete ven umístit výstražný trojúhelník, zkontrolujete stav druhého řidiče a jeho vozu a zkontrolujete části svého vozidla a náklad.
Poté budete komunikovat s dispečerem, informovat o nehodě, pořídíte fotografie obou vozů atd.
K nehodě dojde ráno na silnici ve venkovské lokalitě.

BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI

Školení bezpečnosti práce vás naučí identifikovat faktory, které činí práci nebezpečnou, jejich odstranění.
Budete muset vyhledávat nebezpečí v průmyslovém prostředí, dodržovat požadavky na ochranu práce a několika platným technickým a administrativním opatřením požadavků na ochranu práce (například povinné OOPP, sledovat teplotní limity expozice a ochranná opatření při působení škodlivých a nebezpečných průmyslových faktorů).
Školení probíhá ve skladu s vybavením.

LEŠENÍ (S KLÍNOVÝM ZÁMKEM)

V simulátoru VR si připravíte staveniště, nářadí, postavíte tři úrovně klínového lešení, budete kontrolovat vodorovnou úroveň dílů lešení a označíte lešení jako připravené k použití.
Naučíte se stavět lešení krok za krokem, včetně kontroly konstrukce.
Využijete bezpečnostní postroj pro práci ve výškách, příklepovou vrtačku pro vytvoření kotevních bodů a žebříky pro snadný pohyb.
Lešení bude postaveno a zkontrolováno podle norem a označeno jako připravené k použití.

CELKOVÉ VZPLANUTÍ (FLASHOVER)

Při školení zažijete 2 různé situace, kdy se při práci musíte chránit před celkovým vzplanutím.
Budete pracovat v učebně a v průmyslovém prostředí jako elektrikář. V každé situaci budete muset porozumět úkolu, pracovním podmínkám a schématu zapojení, zvolit vhodné osobní ochranné prostředky, zkontrolovat napětí, pracovat s různými režimy měřičů, blokovat a označovat elektrická zařízení a mnoho dalšího.
Simulátor VR obsahuje 2 různé moduly.

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY

Osobní ochranné prostředky, běžně označované jako „OOPP“, jsou pomůcky, které se používají k minimalizaci rizik, jež způsobují úrazy a nemoci na pracovišti. Tato zranění amohou být důsledkem vystavení chemickým, radiologickým, fyzikálním, elektrickým, mechanickým nebo jiným rizikům.
Ve školení VR najdete následující scénáře přípravy:

 • Práce s elektrickým proudem: 1 kV, 10 kV, 15 kV, 25 kV
 • Chemická nebezpečí: Úrovně A, B, C, D

Školení VR zahrnuje kontrolu základních OOPP, vyřazení poškozených OOPP, pochopení procesu kontroly, rozdělení OOPP na ty, které máte na sobě, a ty, které byste si měli vzít na pracoviště.

PRVNÍ POMOC

Školení první pomoci ve virtuální realitě. Naučte se základní dovednosti pro záchranu života v realistickém a interaktivním prostředí, kde si můžete procvičit resuscitaci, obvazování ran a posuzování zranění.
Stanete se svědky pádu ze žebříku, který má za následek ztrátu vědomí a zranění nohy.

Přerušíte práci a zkontrolujete stav zraněného pracovníka. Poté požádáte kolegu, aby zavolal záchranku, a zahájíte resuscitaci. Po úspěšné resuscitaci odstřihnete uniformu a obvážete ránu. Přikryjete zraněného a počkáte na sanitku.

Naše školení VR vám umožní rozhodovat se pod tlakem a získat jistotu při řešení nouzových situací.  Školení probíhá v průmyslovém prostředí.