Virtuální realita – seznamte se

Využití virtuální reality v herním a zábavním průmyslu pro získání nových zážitků je již zcela běžnou součástí našich životů. Tato vyspělá technologie má však mnohem větší potenciál…

Co je virtuální realita?
Virtuální realitou chápeme digitální prostředí, do kterého je uživatel plně vtažen. Může být vytvořeno počítačem nebo natočeno ve 360 stupňovém videu.
V minulosti byli uživatelé odrazováni příliš robustním a komplikovaným HW. Dnes jsou ale tyto položky levnější, jednodušší a komfortnější při používání.

Vzdělávání ve virtuální realitě
Použití virtuální reality je  budoucnost vzdělávání, a to i ve firmách. Obrovskou výhodou je efektivita samotného procesu učení:

 • Uživatel je plně vtažen do virtuálního prostředí, kde není ovlivňován vnějšími vlivy což přispívá k udržení pozornosti po celou dobu školení.
 • Lidé si zapamatují 75% toho co se naučili ve VR ve srovnání s 5% při klasické lekci* (PwC, 2020)

Vzdělávání ve VR ale nekončí u školení soft skills, kdy můžeme nasimulovat tiskovou konferenci, vystoupení před sálem se stovkou diváků či firemní poradu.

Mnohem větší výhody lze pozorovat ve vzdělávání v oblastech hard skills. Možnost nasimulovat v realitě nákladné procesy a postupy umožní firmě snížit náklady v podobě času i financí.

Testování postupů včetně simulace realistických scénářů ve vysoce rizikovém prostředí je další výhodou této technologie. Školení požární ochrany s ohněm ve VR je rozhodně lepší a levnější varianta než celý proces provádět v realitě. VR navíc umožňuje vytvoření různých scénářů situací.

Proč používat VR ve firemním vzdělávání?

Účinnější školení

  • Uživatel je plně vtažen do virtuálního prostředí, kde není ovlivňován vnějšími vlivy což přispívá k udržení pozornosti po celou dobu školení.
  • Lidé si zapamatují 75% toho co se naučili ve VR ve srovnání s 5% při klasické lekci* (PwC)
  • Jednou vytvořené prostředí lze používat opakovaně
  • Možnost nasimulovat vysoce rizikové situace

Efektivnější zaučení a trénink zaměstnanců

   • Noví pracovníci mají možnost seznámit se s pracovním prostředím a standardními provozními  postupy ještě před nástupem
   • Snížení nákladů na zaučení – nedochází ke spotřebě materiálu
   • Úspora času na zaškolení

Zkvalitnění procesů

  • Zaznamenávání postupu, analýza  a vyhodnocení poskytují okamžitou zpětnou vazbu
  • Školení pokročilých dovedností a kritických úkolů snižuje riziko selhání v praxi
  • Zajištění dodržování předepsaných standardů a možnost přilákání nových partnerů

Případová studie na zařízení Simspray – zaškolení a trénink lakýrníků ve VR:
Klient:
Výrobní společnost s 1300 zaměstnanci a lakovnou s dvousměnným provozem. Fluktuace v lakovně se pohybuje přibližně kolem hodnoty 25 %. Průměrné náklady na zaškolení pracovníka ve zkušební době činí 100 000 Kč.
Stav s využíváním zařízení SimSpray:
Společnost dosahuje úspory 50 % na zaškolení jednoho zaměstnance (ochranné pomůcky, NH, sppotřeba materiálu). Doba zaškolení v reálném provozu se zkrátila na 25 % původního času. Návratnost zařízení je již na 10 zaměstnancích, kteří v lakovně vydrží déle než je zkušební doba.