Využití virtuální reality ve strojírenství

BOZP

VR – Virtuální realita

Digitální simulované prostředí, se kterým lze interagovat (potřeba speciální headset), ve stejném virtuálním prostředí se může potkat více lidí.

AR – Rozšířená realita

Propojení reálného světa a doplňujících informací / 3D modelů (prostřednictvím smartphonu, speciálních brýlí apod).

Praktické aplikace ve strojírenství

VR model

Digitální dvojče pro vizualizaci projektů a předvedení funkčních technologií, trénink servisu a údržby, zaškolení pracovníků.

VR platforma

Pro spolupráce na dálku, prodej, veletrhy, podpora servisu a údržby na dálku.

AR

Pro servisní zásahy, promítání výkresové dokumentace servisních postupů atd

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nácvik práce na zařízení

VR model

3D model v reálné velikosti, lze rozkládat, procházet, zkoušet funkcionality. Model dodává zadavatel nebo se vyvíjí na jeho základě požadavků a s ohledem na potřebné využití.

Využití

 • Obchod a veletrhy
  Pro velké technologické celky a nadměrné produkty, pro potřeby vizualizace procesů a funkcí zařízení. Řeší náročnost přepravy, šetří čas, náklady, energii, řeší problém, kdy se nelze reálně potkat s partnery, přesto lze předvádět produkt, a to včetně jeho vlastností v extrémních či méně obvyklých podmínkách, zákazník může zažít vlastnosti produktu.
 • Trénink servisu, obsluhy, zaškolování nových pracovníků
  Řeší bezpečnost pracovníků, šetří čas, protože se nemusí odstavovat reálná linka, šetří peníze, nehrozí nebezpečí poškození reálného stroje, eliminuje se ničení materiálu.
 • Simulace krizových situací a jejich řešení
  Řeší trénink obsluhy, umožňuje trénovat krizové situace s řídkým výskytem.

VR platforma + model

Ve VR místnosti / hale se mohou potkat technici / inženýři / designéři a stejně jako v reálu konzultovat / upravovat model, který je virtuální kopií skutečného produktu. Umožňuje kooperaci konstruktérů, dílčí týmy poskytnou modely jednotlivých součástí v předem dohodnutém měřítku a jejich propojování probíhá ve VR prostředí bez ohledu na místo, kde odborníci aktuálně jsou a bez nutnosti vzájemného předání plné výkresové dokumentace.

AR rozšířená realita / augmented reality

Pomocí AR lze z libovolného místa na světě poskytovat odbornou údržbu, kdy v konkrétním místě nasazení je omezen výpočet kvalifikovaných inženýrů. Je možné rovnou do zařízení nahrát a na pozadí stroje spustit výkresovou dokumentaci, schémata či postup servisu. Umožňuje předvést výrobek, včetně jednotlivých součástí, funkcí, obsluhy, rychle ze snadno dostupné technologie jako je tablet nebo telefon.

Využití AR

 • Navigace v logistice
  Systém AR umožňuje zefektivnění času v logistických centrech, kdy naviguje nejrychlejší cestou k vyzvednutí konkrétní položky.
 • Kompletace produktů
  Prostřednictvím displeje ukazuje kompletační postup produktu včetně optimalizace 5S a optické kontroly kamerou, zda byl použit správný komponent.

BOZP

Pracovník prakticky vykonává konkrétní pracovní postupy v simulované realitě věrně kopírující pracovní prostředí. V nepřetržitém provozu lze provádět školení bez přerušení prací. Proces učení je atraktivní a díky prožitku 100% zapamatovatelný. Trénink ve VR chrání drahou výrobní technologii před možným poškozením během nácviku.

Aplikace z praxe

 • VR aplikace pro MSV Systems cz, s.r.o.
  Potřeba ukázat klientovi celé robotické hnízdo včetně jejich výrobní technologie, a to jak ve VR tak AR.
 • Vizualizace pro Briklis, spol, s .r.o.
  Klíčové jádro lisu a následně i celý výrobní lis pro obchod i servis. Klient potřeboval poskytnout možnost, jak zákazníkům, tak servisním technikům, seznámit se se strojem – rozebrat, složit, manipulovat s jednotlivými součástmi, pracovat s výkresovou dokumentací, prezentací a promo videem bez toho, aniž by se osobně potkali.